S. Reklam & Design + Malmö Business Network! Vi sitter i styrelsen i Malmös trevligaste nätverk Malmö Business Network (MBnet) som är ett nätverk med syftet att skapa mötesplats för tankar och idéer som gagnar medlemmar i nätverket. Vår förhoppning är att skapa och hitta affärer mellan varandra, men också att vara med på resan om att skapa det nya Malmö.

S. Reklam & Design står bakom MBnet´s arrangermang, koordination och kommunikation av events! Besök det bästa och trevligaste nätverket i stan enligt oss på Malmö Business Network!