S. Reklam & Design arrangerar och koordinerar event och träffar i alla slags miljöer, digitalt, butiker, restauranger och på alla typer utav företag.